برای ورود به سامانه خدمات الکترونیکی بایستی نام کاربری و رمز عبور خود را که از شرکت دریافت کرده اید، وارد کنید. در صورت صحیح بودن نام کاربری و رمز عبور وارد شده، شما به صفحه اصلی منتقل می شوید.
توجه: در طول مراحل ثبت و ورود اطلاعات مربوطه، از دکمه  Back در مرورگر اینترنت خود استفاده نکنید.